Team Bern

Sepp Baumann

Projektleiter Heizung
Gebäudetechniker HF Heizung i.W.
Heizungsinstallateur EFZ

031 310 13 76

sepp.baumann@nbg.ch

Stefan Blindenbacher

Projektleiter HLKS
Dipl. Gebäudetechniker HF Heizung

031 310 12 60

stefan.blindenbacher@nbg.ch

Edison Derguti

Fachplaner Heizung
Gebäudetechnikplaner EFZ Heizung
Heizungsinstallateur EFZ

031 310 13 73

edison.derguti@nbg.ch

Anuschka Ferrari

Jr. Projektleiterin HLKS
HLKS Ing. FH i.W.
Dipl. Masch. Ing. EPFL

031 310 13 77

anuschka.ferrari@nbg.ch

Paula Gerber

Mitarbeiterin Verwaltung

031 310 00 04

paula.gerber@nbg.ch

Simon Giovanoli

Lernender Sanitär
Gebäudetechnikplaner EFZ Sanitär i.A.

031 310 13 75

simon.giovanoli@nbg.ch

Marco Hoser

Lernender Heizung
Gebäudetechnikplaner EFZ Heizung i.A.

031 310 12 68

marco.hoser@nbg.ch

Robert Josi

Projektleiter HLKS
Eidg. dipl. Sanitärinstallateur

031 310 00 05

robert.josi@nbg.ch

Tobias Kupferschmid

Projektleiter Gebäudeautomation
Dipl. Techniker HF Elektrotechnik/ Gebäudeautomation

031 310 12 69

tobias.kupferschmid@nbg.ch

Andreas Müller

Projektleiter Sanitär
Eidg. dipl. Sanitärplaner

031 310 13 70

andreas.mueller@nbg.ch

Ayko Orode

Jr. Projektleiter Sanitär
HLKS Ing. FH i.W.
Gebäudetechnikplaner EFZ Sanitär

031 310 00 09

ayko.orode@nbg.ch

Domingo Pérez

Praktikant Sanitär
Sanitärmonteur EFZ

310 310 00 06

domingo.perez@nbg.ch

Nico Schori

Fachplaner Lüftung
Gebäudetechnikplaner EFZ Lüftung

031 310 12 66

nico.schori@nbg.ch

Besar Selmani

Praktikant Gebäudetechnikplaner Lüftung
Lüftungsanlagenbauer EFZ

031 310 12 61

besar.selmani@nbg.ch

Bernhard Zmoos

Projektleiter Brandschutz
Brandschutzfachmann FA
Wasserlöschanlagen / Brandmeldeanlagen

031 310 00 07

bernhard.zmoos@nbg.ch